Pride Business Forum 2017

v rubrice: Plánované akce | 0

Pride Business Forum: Out & Equal in Central Eastern Europe

Spolupořadatel konference
Pride Business Forum je každoroční summit, který si klade za cíl poskytnout prostor pro diskusi, výměnu dobrých nápadů a postupů mezi podniky v oblasti LGBTI rozmanitosti v pracovním prostoru. Konferenci na jejím začátku společně iniciovaly IBM, Hilton hotel a Prague Pride. Pride Business Forum je jedinou platformou v České republice, která se zaměřuje na LGBTI diverzitu na pracovišti. V roce 2017 Pride Business Forum spojuje síly s Out & Equal, významnou neziskovou organizací z USA, která se zabývá tématem LGBTI diverzity na pracovišti. Letošní Fórum se zaměří na obchodní dopad rozmanitosti a na LGBT rovnost na pracovišti ve Střední a východní Evropě.

Povinnou registraci na akci neleznete zde.

TERMÍN:

16. června 2017

MÍSTO:

Hilton Prague, Pobřežní 1, Praha 8.

PROGRAM:
8:30 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:50 Přivítání a úvodní slovo od pořadatelů

Stefan Bauer (Hilton Hotel) a Steve Roth (Out & Equal)

 

Moderátor: Jan Zika

9:50 – 10:10 Hlavní prezentace shrnující 20letou cestu směrem k LGBT rovnosti na pracovišti v USA a výzvy současnosti

 

Selisse Berry (Out & Equal)

10:10 – 11:00 Panelová diskuze na téma dopadů opatření ve prospěch LGBT rovnosti na pracovišti na business – business case

 

Moderátor: Jan Zika

Panelistky a panelisti:

Selisse Berry (Out & Equal)
Jean-Luc Vay (Prout at Work)
Lindsay-Rae McIntyre (IBM)
Harry Odenhoven (Vodafone)

11:00 – 11:20 Přestávka
11:20 – 11:40

 

Přímá zkušenost: Coming out ve firemním prostředí střední a východní Evropy

 

Moderátor: Jan Zika diskutuje s Petrem Kublou (HP)

11:40 – 12:30 Panelová diskuze na téma zavádění LGBT rovnosti v kontextu střední a východní Evropy – případové studie

Moderátor: Jan Zika

Panelistky a panelisti:
Pavlína Kalousová (Byznys pro společnost, Česká charta diverzity)
Gergely Horvath (GE) – Maďarsko
Roman Bečka (ADP) – Česká republika
Anna Szwagiel (Credit Suisse) – Poland

12:30 – 12:50 Pohled z EU: aktuální informace o aktivitách Evropské unie na podporu firem při prosazování LGBT rovnosti na pracovišti

 

Moderátor: Jan Zika diskutuje s Monikou Ladmanovou, poradkyní komisařky EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů

12:50 – 13:50 Oběd
13:50 – 14:50 Workshop č. 1

Stavění mostů: začlenění LGBT na pracoviště

Facilitátor: Steve Roth (Out & Equal)

Prostřednictvím interaktivních cvičení porozumí účastníci workshopu otázkám, které mají vliv na LGBT zaměstnance. Pomohou jim rozvinout nástroje k vytvoření inkluzívnějšího pracovního prostředí. Účastníci se naučí používat a porozumět klíčovým pojmům a konceptům v této oblasti. Tento hodinový program také poskytne prostor pro pochopení toho, co znamená být spojencem LGBT a jak LGBT inkluze může pozitivně ovlivnit společnost prostřednictvím posílení týmové práce, komunikace a kulturní kompetence.

Workshop je v angličtině bez tlumočení do češtiny. Workshop je limitován pro 40 účastníků.

 

Workshop č. 2

LGBT diverzita ve veřejné správě

Facilitátor: Czeslaw Walek (Prague Pride)

Téma diverzity a inkluze nebo LGBT rovnosti na pracovišti jsou převážně skloňovány v souvislosti s fungováním soukromých společností. Přičemž téměř milión lidí, pětina české pracovní síly, je zaměstnán ve veřejném sektoru. V rámci Pride Business Fora budeme poprvé diskutovat o tom jak český, ale i zahraniční, veřejný sektor přistupuje k tématu LGBT rovnosti na pracovišti.

Jana Kvasnicová z kanceláře Veřejné ochránkyně práv představí data a výzkumy o přijetí LGBT osob na pracovišti. Bude se věnovat i formám diskriminace, kterým LGBT osoby na pracovišti čelí. Společně s Monikou Ladmanovou, poradkyní komisařky EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, budou pak mluvit o možnostech veřejných zaměstnavatelů při zavádění LGBT rovnosti na pracovišti (např. zavádění stejných benefitů pro LGBT osoby jako mají ostatní).

Workshop je v češtině bez tlumočení do angličtiny.

Prezentace z workshopu ZDE

Workshop č. 3

LGBT vnitřní zaměstnanecké skupiny (ERG)

Facilitátoři: Marijn Pijnenburg a Petr Kašpar (IBM)

Mnoho společností dnes dosáhlo významného pokroku v oblasti diverzity a aktivně podporuje vytváření a fungování LGBT vnitřních zaměstnaneckých skupin. Častou potíží, se kterou se členové těchto skupin potýkají, je omezená schopnost využít hodnotu těchto skupin pro zaměstnance i business. V roce 2016 jsme se zaměřili na to, jak zavést LGBT skupiny na české pracoviště a na to, jak tyto skupiny mohou prosazovat LGBT rovnost na konkrétním pracovišti. Letos budeme diskutovat o tom, jak využít potenciál LGBT skupin a co udělat, aby skupiny fungovaly lépe. Konkrétně budeme hovořit o tom, jak mohou skupiny řešit své současné problémy a fungovat efektivněji, jak posílit renomé skupin v rámci společnosti a jak využít skutečný dopad, který mají na business.

Workshop je v angličtině se simultánním tlumočením do češtiny.

15:00 – 16:00 Workshop č. 4

Jak zapojit management do LGBT diverzity na pracovišti

Facilitátor: Harry Odenhoven (Vodafone)

Vytváření vnitřních zaměstnaneckých sítí pro LGBT zaměstnance a jejich spojence je zásadní, ale jaké kroky jsou zapotřebí k tomu, aby se (senior) management zapojil do vytváření inkluzivního prostředí, kultury a chování na pracovišti? V rámci workshopu poskytneme některé příklady a osvědčené postupy od společnosti Vodafone, která působí na více než 20 trzích a která se zavázala k vytvoření LGBT diverzity na pracovišti.

Workshop je v angličtině bez tlumočení do češtiny.

 

Workshop č. 5

LGBT jako zákazník: zkušenosti firem působících na českém trhu s marketingovými aktivitami zaměřenými na LGBT komunitu

Facilitátorka: Dita Stejskalová (Ogilvy)

Často se mluví o „pink money“ – jaká je však u nás realita? Jaké jsou zkušenosti firem, které se ve své komunikaci na českém trhu zaměřili na LGBT komunitu? Měli tyto aktivity efekt, jak na ně reagovali zákazníci a zaměstnanci? Jak oslovit cílovou skupinu LGBT zákazníku? I těchto otázek se dotkneme v panelové diskusi, které se zúčastní: Roman Kocián, Primeros, Jan Vošta, Staropramen.

Workshop je v češtině bez tlumočení do angličtiny.

 

Workshop č. 6

Jak zapracovat LGBT rovnost do vaší strategie diverzity a inkluze?

Facilitátorka:Pavlína Kalousová (Business pro společnost, česká Charta diverzity)

Mnoho společností považuje diverzitu a inkluzi (DI) za nedílnou součást HR a obchodní politiky společnosti. Vidíme mnoho programů se zaměřením na pohlaví, věk, ženy ve vedení, kulturní a další rozmanitost. Většina nadnárodních společností / zaměstnavatelů má formalizovanou strategii DI a dokonce i vyčleněný personál či manažera, který řídí program a činnosti v rámci programu. Potenciál začlenění tématu LGBT do strategie DI je na stole a rostoucí počet společností toto téma bere vážně. V rámci workshopu budeme diskutovat o tom, jak zvýšit důraz na LGBT v rámci DI strategií, jakou úlohu hrají HR a DI manažeři a budeme sdílet osvědčené postupy v této oblasti od mezinárodních i místních firem.

Workshop je v angličtině s tlumočením do češtiny.

16:00 – 16:20 Přestávka
16:20 – 16:40 Globální perspektivy týkající se diverzity a začleňování LGBT na pracoviště – hlavní prezentace

Lindsay-Rae McIntyre (IBM)

16:40 – 16:45 Závěrečné slovo

Marijn Pijnenburg (IBM) a Steve Roth (Out & Equal)

16:30 – 17:30 Networking
« 1 z 6 »
Platinum sponsors:
Champions sponsors:
Program sponsors:
Technická podpora :